ข่าวสารทั่วไป


 

------------------
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


Science Adventure M.5 Camp
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.5  ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
12 มีนาคม 2562 (13:57 น.)   เข้าชม 14
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3 ปีการศึกษา 2561  ณ หาดยาว  แสมสาร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
12 มีนาคม 2562 (13:46 น.)   เข้าชม 33
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.1
ค่ายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สะแกราช ม.1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (15:21 น.)   เข้าชม 41
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.2
ค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.2  ณ ภูวิวรีสอร์ท  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (15:15 น.)   เข้าชม 28
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ม.5  ณ เขาสอยดาว  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี
07 มีนาคม 2562 (15:04 น.)   เข้าชม 31