ข่าวสารทั่วไป


 ขอแสดงความยินดีกับ

    นายจุลจักร  ทับสีแก้ว    

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2   ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

  ได้เข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16  

.......................................

  ติดตามตารางติว คาบ 9-10 ด้านล่างนะคะ  

  15 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2562  

 

 

------------------
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP 23 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562 (10:50 น.)   เข้าชม 61
กิจกรรมติว ม.1,2,3,4 และ 6
06 มิถุนายน 2562 (12:03 น.)   เข้าชม 64
มอบรางวัล เกรดเฉลี่ย 4.00
15 พฤษภาคม 2562 (16:58 น.)   เข้าชม 47
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4
15 พฤษภาคม 2562 (16:54 น.)   เข้าชม 63