ค่าย ม.3


  ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ม.3  

ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

ณ หาดยาว แสมสาร   อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

 

------------------