ปรับพื้นฐาน ม.1 4


ค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 

ในระหว่างวันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ปรับพื้นฐาน1

ปรับพื้นฐาน2           

ปรับพื้นฐาน2         

ปรับพื้นฐาน4

 ปรับพื้นฐาน5

------------------