ข่าวสารทั่วไป


 

 

ขอแสดงความยินดีกับ

    นายจุลจักร  ทับสีแก้ว    

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2   ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

  ได้เข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16  

......................................