ค่าย ม.4


ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เขาสอยดาว ม.4

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี

*********************************