เรื่อง : โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ

โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ 07 มีนาคม 2562 (15:04 น.)   เข้าชม 148

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ม.5 

ณ เขาสอยดาว  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี