เรื่อง : โครงการ Summer Course ม.2,3 4-22 มีนาคม 2562

โครงการ Summer Course ม.2,3 4-22 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562 (11:45 น.)   เข้าชม 481

กิจกรรมติวเพื่อปูพื้นฐานในรายวิชาหลักของนักเรียนม.1 ที่จะขึ้นม.2  และ ม.2 ที่จะขึ้นม.3

โดย ครูพี่อ้อม  ครูพี่เป้  ครูจรัล  และครูพี่ฝน  

ระหว่างวันที่ 4-22 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 1 โรงเรียนบุญวัฒนา