เรื่อง : ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3 12 มีนาคม 2562 (13:46 น.)   เข้าชม 268

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3

ปีการศึกษา 2561 

ณ หาดยาว  แสมสาร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี