เรื่อง : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 20 สิงหาคม 2562 (15:37 น.)   เข้าชม 321

เชิญชวน  นักเรียนที่สนในเข้าร่วมการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   TEDET

โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท             ระดับ ม.1-3

             สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 28 สิงหาคม 2562

                 สอบวัน อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

                       ประกาศผล 16 ธันวาคม2562

รางวัล 

เหรียญทอง    เหรียญรางวัล+เกียรติบัตร+ทุนการศึกษา 10,000 บาท

เหรียญเงิน     เหรียญรางวัล+เกียรติบัตร+ทุนการศึกษา 8,000  บาท

เหรียญทองแดง   เหรียญรางวัล+ เกียรติบัตร+ทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลระดับ จังหวัด   เกียรติบัตร + ทุนการศึกาา 2,0