ภาพกิจกรรม


กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2564 วันที่ 13  มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม 20 ปี  โรงเรียนบุญวัฒนา
29 ตุลาคม 2564 (13:47 น.)   เข้าชม 59
English Up Skill 2019
กิจกรรม English Up Skill 2019 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ภูวิว รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
20 สิงหาคม 2562 (15:18 น.)   เข้าชม 442
กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP 23 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562 (10:50 น.)   เข้าชม 556
กิจกรรมติว ม.1,2,3,4 และ 6
06 มิถุนายน 2562 (12:03 น.)   เข้าชม 505
มอบรางวัล เกรดเฉลี่ย 4.00
15 พฤษภาคม 2562 (16:58 น.)   เข้าชม 417
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4
15 พฤษภาคม 2562 (16:54 น.)   เข้าชม 242
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 ,ม.4 ปี 62
10 พฤษภาคม 2562 (09:32 น.)   เข้าชม 358
ปัจฉิมนิเทศ 62
29 มีนาคม 2562 (16:17 น.)   เข้าชม 349
Science Adventure M.5 Camp
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.5  ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
12 มีนาคม 2562 (13:57 น.)   เข้าชม 295
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3 ปีการศึกษา 2561  ณ หาดยาว  แสมสาร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
12 มีนาคม 2562 (13:46 น.)   เข้าชม 401
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.1
ค่ายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สะแกราช ม.1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (15:21 น.)   เข้าชม 304
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.2
ค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.2  ณ ภูวิวรีสอร์ท  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (15:15 น.)   เข้าชม 282
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ม.5  ณ เขาสอยดาว  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี
07 มีนาคม 2562 (15:04 น.)   เข้าชม 253